تماس با مدیر عامل
مقام:
مدیر عامل علی خدادادی
آدرس:
جزیره کیش فرودگاه بین المللی کیش سالن ورودی فرودگاه پلاک ۲۰۳
کیش
فرودگاه
۷۹۴۱۹۶۳۳۵۵
ایران
تلفن:
۴۴۴۲۷۷۰ ۷۶ ۹۸ +
فکس:
۴۳۸۵۵۶۱۹ ۲۱ ۹۸ +
موبایل:
۱۲۵۹ ۱۱۳ ۹۳۵ ۹۸ +
Send an Email
اختیاری