دارای مجوزهای قانونی فعالیت در زمیه :

1-     خدمات گردشگری  بند (ب ) از معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش.

2-     خدمات مسافرت هوایی  بند (الف ) از سازمان هواپیمایی کشوری .

 

انواع فعالت :

1-    ارایه خدمات مشاوره ای گردشگری و مسافرتی داخلی و خارجی.

2-    رزرواسیون انواع هتل ، هتل آپارتمان در کیش و در سراسر دنیا.

3-    ویزای دبی .

4-    اجاره خودرو بدون راننده کلیه خدمات مرتبط.

5-    صدور بلیط روی کلیه خطوط و ایرلاینهای هوایی در مسیرهای داخلی و خارجی.

6-    راهنمای تور ، ورودیه مراکز تفریحی دریایی و تاریخی گردشگری و کلیه خدمات تفریحی کردشگری.

7-    گسیل تورهای خارجی به داخل و داخلی به خارج.

8-    رزرو بلیط قطار و کشتی داخلی .

9-    برگزاری همایش ، دوره های آموزشی علمی و نمایشگاهی .

10-          و هرگونه خدمات گردشگری اختصاصی که شما بخواهید.