داراي مجوزهاي قانوني فعاليت در زميه :

1-     خدمات گردشگري  بند (ب ) از معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد کيش.

2-     خدمات مسافرت هوايي  بند (الف ) از سازمان هواپيمايي کشوري .

 انواع فعالت :

1-    ارايه خدمات مشاوره اي گردشگري و مسافرتي داخلي و خارجي.

2-    رزرواسيون انواع هتل ، هتل آپارتمان در کيش و در سراسر دنيا.

3-    ويزاي دبي .

4-    اجاره خودرو بدون راننده کليه خدمات مرتبط.

5-    صدور بليط روي کليه خطوط و ايرلاينهاي هوايي در مسيرهاي داخلي و خارجي.

6-    راهنماي تور ، وروديه مراکز تفريحي دريايي و تاريخي گردشگري و کليه خدمات تفريحي کردشگري.

7-    گسيل تورهاي خارجي به داخل و داخلي به خارج.

8-    رزرو بليط قطار و کشتي داخلي .

9-    برگزاري همايش ، دوره هاي آموزشي علمي و نمايشگاهي .

10-          و هرگونه خدمات گردشگري اختصاصي که شما بخواهيد.