ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (+۹۸۷۶) 44485632 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش ، فرودگاه بين المللي ، ترمينال پروازهاي داخلي پ 430 مراجعه نمایید.